Privaatsus- ja turvalisus

Me mõistame hindamisplatvormide puhul turvalisuse ja andmete privaatsuse olulisust. Seetõttu oleme juurutanud tugevad teenuste majutuslahendused ja sisseehitatud turvasüsteemid, et tagada teie andmete kaitsmine. Meie Smartest hindamisplatvormide komplekt sisaldab Smartest Examinerit, Smartest Invigilate’i ja Smartest Nexust, mis kõik on loodud vastama Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusele (GDPR).

SmarTest Examiner’i platvormi majutatakse Azure’i pilveteenustes, mis pakub andmete privaatsust ja turvalisust edastamisel ja hoidmisel. Azure’i transpordikiht (TLS 1.3) tagab turvalise andmeedastuse ja Azure Key Vault on meie konkreetsete infrastruktuurivajaduste rahuldamiseks hästi konfigureeritav. Platvormi juurdepääsu- ja lubade infrastruktuur sisaldab kasutajate jaoks eelnevalt määratletud rolle ja õiguseid, koos hierarhilise juurdepääsusüsteemiga. Mis tagab, et ainult volitatud kasutajatel on juurdepääs konkreetsetele andmetele. Testi sooritajad on “token” kasutajad ja pärast eksamite lõppu nende “token” aegub ja nad ei pääse enam eksamile.

SmarTest Invigilate platvormi majutatakse Amazon Web Services (AWS) pilveteenuses ja see kasutab andmete töötlemiseks ja voogedastuseks AWS-i Elastic Compute Cloud (EC2) serveriüksusi. Platvorm kasutab iga EC2 serveri jaoks unikaalset IP-aadressi, mis aitab ära hoida küberrünnakuid. 

AWS-i Cognito ja Route53 (DNS-teenused) kasutatakse serveris olevate andmete volitamata juurdepääsu eest kaitsmiseks. Süsteem kasutab kasutaja juurdepääsuks “token”-eid, mis teatud ajahetkel aeguvad. Seejärel peab kasutaja seansi jätkamiseks uuesti sisse logima. AWS-i identiteedi- ja juurdepääsuhaldus (IAM) pakub andmehoidlas olevate andmete turvalisust, võimaldades luua juurkaustu mitut tüüpi juurdepääsuga kasutajatele ja kasutajaid autentitakse iga kord, kui nad proovivad süsteemi siseneda.

SmarTest Nexus keskportaal testijate registreerimiseks ja haldamiseks, testimiskeskuse administreerimiseks ja testide haldamiseks on majutatud Plesk Onyxi veebimajutusteenuses. Plesk Onyx pakub transpordikihi turvalisuse (TLS 1.3) abil andmete privaatsust ja turvalisust, nii edastatavate, kui ka salvestatud andmete jaoks. Kõik Pleski andmebaasis salvestatud paroolid on krüpteeritud, vältides volitamata juurdepääsu tundlikele andmetele. Platvormi juurdepääsu- ja lubade infrastruktuur sisaldab eelmääratletud rolle ja õiguseid kasutajatele ja rühmadele, koos hierarhilise juurdepääsusüsteemiga, mis tagab, et ainult volitatud kasutajad saavad juurdepääsu konkreetsetele andmetele. Kõik andmed on juurdepääsetavad ainult ülem-administraatorile.

Scroll to Top